Nødstilfælde

Ved nødstilfælde eller akut opståede skader på hverdage i tidsrummet 07:00 - 15:00 (fredag kl. 13:00) ringes til varmemesteren på telefon 43 73 99 82. Der kan være telefonsvarer, men læg besked og der vil blive ringet tilbage hurtigst muligt, da den hele tiden bliver aflyttet.

Mellem kl. 15:00 (fredag kl. 13:00) og 07:00 på hverdage, weekends og helligdage ringes der direkte til håndværkeren på følgende numre:


EL: EL-strøm 36 77 01 41
VVS: Byernes Varme 36 78 28 30
Kloak: Abak 70 26 64 66
Glarmester: Bendix 25 12 17 40

Bemærk at der kun må ringes ved nødstilfælde!

Nødstilfælde er bl.a.: Vandskader, opstigende vand i kloak/vask, tilstopning af faldstammer/afløb for begge toiletter (ikke håndvask), ingen vand i hele lejligheden, brud på vand og varmerør, ingen strøm i hele blokken, ingen varme i hele lejligheden (ikke kun i et værelse), knuste ruder.

Brug tilkaldeordningen med omtanke!
Hvert tilkald øger udgifterne i afdelingen, hvorved huslejen påvirkes. Ved misbrug af ordningen, videresendes fakturaen til den pågældende beboer.

BEMÆRK: Såfremt man rekvirerer en håndværker, skal der gives besked til varmemesteren på mail eller telefon 43 73 99 82.

Andre telefonnumre:

Brøndby Vandværk 43 28 24 70
Brøndby Fjernvarme 43 45 20 60
YouSee TV 70 70 40 40
Dansk Kabel TV 69 12 12 12
Falck, abon.nr.: 20 13 51 90 70 10 20 30
DONG 72 10 20 30
Glostrup Politi: 43 86 14 48, mobil: 114