Materialer til afdelingsmødet 2014

Her kan du downloade materialer til brug til afdelingsmødet 2014. Klik på det emne, du vil downloade:

Endelig indkaldelse med dagsorden og bilag

Regnskab

Budget

Vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport

Referat

BL - Danmarks Almene Boliger:
Mindst en gang om året indkaldes afdelingens beboere til afdelingsmøde. I boligorganisationens vedtægter står reglerne for indkaldelse, dagsorden, behandling af indkomne forslag fra beboerne, valg til afdelingsbestyrelsen, stemmeafgivning m.m. Disse bestemmelser svarer som minimum til de fastsatte krav om beboerdemokrati, som fremgår af lovgivningen.