Husleje

Renoveringen kommer til at påvirke huslejen.

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 19. november 2007, blev skema A godkendt med en generel huslejestigning på 125 kr. pr. m2 om året.
Landsbyggefonden har givet et huslejetilskud på ca. 50 kr./m2/år, som nedtrappes over 5 år med ca. 10 kr. om året. Sagt med andre ord, huslejen vil stige med 10 kr./m2/år de efterfølgende 5 år efter 1. oktober 2013.

Hvor meget stiger vi så i husleje?

Den almene nedgang i byggeriet i Danmark, med de dermed nedadgående priser, er kommet projektet til gode. I gennemsnit stiger huslejen med lige omkring 110 kr./m2 om året pr. 1.oktober 2013.
Det giver følgende huslejestigning for de forskellige typer lejligheder:

Husleje pr. 1. oktober 2013 - uden vand, varme, antenne

Husleje pr. 1. oktober 2013 - med A/C vand og varme, antenne

Med den nye husleje opkræves a conto betaling for vand og varme. A conto betalingen for varme er nedsat med 20 %, da det er den besparelse, der er beregnet med den nye isolering. A conto for vand er sat til 50 kr. m2/år, et gennemsnit for boliger i Lejerbo. Det giver følgende husleje, altså inklusive a conto betalinger og antennebidraget.

Bemærk, at a conto bidragene er estimerede, da vi ikke på dette tidspunkt kender de enkelte lejemåls forbrug.


Afdelingsbestyrelsen har udfærdiget en folder, med information omkring specielt huslejekonsekvensen og overgangen til individuel varme- og vandafregning.
Klik på billedet her under, for at hente folderen i PDF format.