Lejligheder

Alle gulve udskiftes. Der skal lægges helt nye gulve og samtidig skal installationsrør under gulvene udskiftes.
Alle radiatorer får nye ventiler og der opsættes måler.
Vinduer i lejlighederne udskiftes til nye med lavenergiglas.
Vores luftkanaler fra køkkenet og badeværelser er renset. Nye kontrolventiler skal opsættes.
Hoveddøren til lejligheden skal udskiftes med en ny og brandsikret dør. Denne udskiftning indbefatter indfatning og karm.
Der bliver opsat emhætte som bliver tilsluttet den eksisterende udsugning.
Al EL udskiftes med nye ledninger og kontakter.
Alle garderobeskabe udskiftes.

Bygninger

Her handler det specielt om arbejdet med altaninddækningen, ny isolerende ydermur og renoveringsarbejder i trappeopgangen.
I og med at bygninger får pålagt ny ydermur, skal taguhænget forlænges.
Vi skal have nye vinduer i trappeopgangene, da de nuværende bliver dækket af den nye ydermur.
I gavlene med indgange skal disse lukkes med dør i niveau med ydermuren.
Ny altaner med glasinddækning fra gulv til loft.
Blokkene skal udvendigt have en facadeisolering på ca. 15 cm. isolering. Farven på facaden vil være brækket hvid.
Vores indgangspartier og trappeopgange skal også renoveres. Hertil skal vi have nye porttelefonanlæg med videokamera.

De grønne områder

Lundens friarealer bliver grønnere. I renoveringsplanen er der til disse renoveringsarbejder afsat ca. 5 mio. kr. Dette arbejde vil primært først blive startet, når selve bygningsrenoveringen er afsluttet. Dette arbejde omhandler omformning af jordvolde, ny beplantning, terrænudformning og ikke mindst legepladserne.