Klager

Nogen gange sker der uoverensstemmelser mellem beboere.

Hvis man som beboer vil klage over en nabo, skal man følge disse retningslinier:
Prøv først at tage en snak den/de person(er), som giver anledning til en klage. Mange gange løsner det op,
misforståelser kun hurtigt ryddes af vejen ved en samtale.

Hjælper det ikke, skal du/I sende en skriftlig klage til afdelingskontoret, Daruplund 29, altansiden. Helst via mail.

Vi modtager din skriftlige klage, og kontakter vedkommende. Hjælper denne henvendelse ikke, beder vi Lejerbo om at
skrive til den pågældende person.
BEMÆRK: Der skal altid være underskrift fra flere husstande på klagen hvis den skal videresendes til retslig behandling, ligesom klagere skal være indstillet på, evt. at møde frem og afgive vidneforklaring i Beboerklagenævnet/Boligretten.

Hjælper dette heller ikke, træder det retslige system i funktion, og klagesagen fremsendes til Beboerklagenævnet/Boligretten.

Klager kan også sendes direkte til Forvaltningsgruppen for Storkøbenhavn, Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby.