Storskrald

Storskrald skal afleveres i Containergården.
Der er åbent på hverdage mellem kl. 6:30 og 15:00 (fredag til kl. 13:00). Uden for normal arbejdstid, kan man ved hjælp af opgangsnøglen komme ind på containergården, alle dage til klokken 22:00.

Affaldet skal sorteres i flere fraktioner, herunder:
Pap og papemballager
Stort affald og imprægneret træ
Småt affald
Elektriske og elektroniske produkter
Jern
Batterier
Maling
Madrasser
Brugt tøj

Der er tydeligt skiltet, hvor de forskellige ting skal afleveres.

Papir og flasker skal stadigvæk afleveres i de dertil opsatte kuber ved parkeringspladserne.

Der er modtagekontrol på Vestforbrænding, og overholder affaldet ikke modtagereglerne, pålignes afdelingen et gebyr!