Husorden

Husordenen er Lundens "bibel".
Husordenen er det regelsæt som skal følges, når man er beboer i Lunden. Her er nøje beskrevet hvad man må og hvad man ikke må. Overtrædelse af Husordenen er til gene for andre beboere og vil som sådan blive fulgt op på.

Klik her for at se Husordenen for Lunden.

Råderetskataloget

Hvad kan du selv udføre af ændringer i lejligheden?
Det er faktisk muligt at lave ret store ændringer i lejlighederne. Råderetskataloget beskriver i detaljer hvad du kan lave, hvad der skal retableres ved fraflytning og meget mere.

Klik her for at se Råderetskataloget.

Vedtægter

Grundlaget for Lundens beboerdemokrati.

Klik her for at se Lundens vedtægter.

Vedligeholdelsesreglement

Lunden har såkaldt A-ordning

Klik her for at se hvordan lejligheden skal vedligeholdes.